Geachte redactie van de Telegraaf,

Via deze weg wil ik u laten weten dat ik mijn toekomstige abonnement op uw krant alvast opzeg.

Ik weet niet op welke golf u dacht mee te kunnen surfen, maar het werpt u slechts terug in de tijd.

Toen ik de vergelijking las over ‘plagen’ – destijds Joden, nu in 2017 asielzoekers – besefte ik dat uw redactie meer dan sensatie zoekt. Meer dan een maatschappelijk debat wilt aanwakkeren en meer dan nieuws wilt verspreiden. Dat u moedwillig en onder druk van uw steeds kritischere aandeelhouders vreemde sprongen maakt, zou uw krant zomaar schuldig kunnen maken aan medeplichtigheid aan opruiing. Aan haatzaaien, al zal u dat onder het kleed van ‘dit is toch ook vrijheid van meningsuiting’ willen vegen.

Cijfermatig klopt de kop van het artikel niet met de inhoud en mensen een plaag noemen overschrijdt minstens de grenzen van menselijkheid. Alsof asielzoekers geen beter leven mogen hebben dan wij. Beter dan wij in dit land waarin we steevast hoog in allerlei lijstjes staan. Geluk, economie, onderwijs, welvaart.

Ja er zijn problemen, ja er zijn verkeerden. Maar wie zijn wij Nederlanders om mensen die oorlogsgebieden of een regime ontvluchten onder het mom van ‘jij hoort niet bij ons’ een plaag te noemen?

Mede door uw ‘onhandig gekozen’ kop verwordt dit land tot een afgunstig, xenofoob en eng landje. Dat laat ik niet gebeuren, al is ook mijn enige wapen het vrije woord.

Door uw toedoen worden de zogenaamde witte boze mannen slechts bozer. U doet er niets aan om te relativeren, wat ook een verantwoordelijkheid is als medium. Waar is de balans? Uw ‘onhandig gekozen’ woorden dragen alleen bij aan verdeeldheid. Noemt u dat verantwoordelijk? U bent medeverantwoordelijk.

Ik wens u veel succes met de teruglopende verkoopcijfers. Daar zit vast een reflecterende boodschap in.

Met vriendelijke groet,

Dennis Olyerhoek

(C) Dennis Olyerhoek 2017